logo gencat

Procediments jurídics

6.1. Normativa:

Normativa sectorial:

Enllaç a la normativa portuària. Feu clic aquí.

Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2021.

Directives, instruccions i circulars:

Enllaç a d’altres normatives d’interés. Feu clic aquí. Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2021.

Normativa en tràmit:

No aplica. Format, actualització i versió: No aplica.

6.2 Règim d’intervenció administrativa:

Actes amb incidència sobre el domini públic:

No aplica. Format, actualització i versió: No aplica.

Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics:

No aplica. Format, actualització i versió: No aplica.

6.3 Revisió d’actes administratius:

Revisió d’actes administratius:

No aplica. Format, actualització i versió: No aplica.

6.4 Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública:

No n’hi ha cap. Format, actualització i versió: No aplica.

6.5 Dictàmens:

Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa:

No s’ha produït. Format, actualització i versió: No aplica.

Política de galetes

Hola! Utilitzem galetes, utilitzant el nostre web les estàs acceptant.