logo gencat

Economia i finances

2.1. Pressupostos

2.1.1. Pressupostos aprovats, executats i liquidats.

Presentem els pressupostos aprovats, executats i liquidats d'acord amb la llei de pressupostos.

Per tal de descarregar el balanç feu clic aquí.

Per tal de descarregar l'estat dels ingressos i les despeses deu clic aquí.

Per tal de descarregar les inversions feu clic aquí.

Per tal de descarregar la memòria pressupuestària feu clic aquí.

Format: pdf | Actualització: Anualment | Darrera versió: 2023

2.1.2. Comptes anuals.

Presentem els comptes anuals. Per descarregar-los feu clic aquí.

Format: pdf | Actualització: Anualment | Darrera versió: 2022

2.2. Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

2.2.1. Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

Presentem l'informe de l'auditoria externa als pressupostos del consorci Port de Portbou.

Per descarregar feu clic aquí.

Format: pdf | Actualització: Anualment | Darrera versió: 2022

2.4. Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

2.4.1 Inventari de béns immobles.

No aplica. Format, actualització i versió: No aplica.

2.4.2. Béns mobles de valor especial.

No aplica. Format, actualització i versió: No aplica.

2.4.3. Gestió del patrimoni.

No aplica. Format, actualització i versió: No aplica.

2.4.4. Contractació patrimonial.

No aplica. Format, actualització i versió: No aplica.

2.5. Subvencions i ajuts

2.5.1. Subvencions i ajuts previstos.

El consorci Port de Portbou no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.

Format, actualització i versió: No aplica.

2.5.2. Subvencions i ajuts atorgats.

El consorci Port de Portbou no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.

Format, actualització i versió: No aplica.

2.5.3. Control financer de les subvencions i els ajuts.

El consorci Port de Portbou no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.

Format, actualització i versió: No aplica.

Política de galetes

Hola! Utilitzem galetes, utilitzant el nostre web les estàs acceptant.