3. Contractació

3.1. Contractació pública

Podeu veure la contractació pública del consorci Port de Portbou al nostre perfil del contractant

Format, actualització i versió: No aplica.

3.2 Convenis

Registre de convenis de col·laboració.

Format, actualització i versió: No aplica.