1. Organització

1.1 Estructura Organitzativa i de funcionament

1.1.1. Organigrames.

Presentem l'organigrama del Consorci Port de Portbou aprovat pel consell de govern i d'acord   amb els estatuts de l'entitat.                             

Per descarregar feu clic aquí.

Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 10 de desembre de 2021

1.1.2. Acords de creació i funcionament.

Presentem els Estatuts 3520/2001 del Consorci Port de Portbou que regulen el seu   funcionament, i les posteriors modificacions del 2015. 

Per descarregar els Estatuts de 2001 feu clic aquí.       

Per descarregar les modificacions dels Estatuts del 2015 feu clic aquí.     

Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 29 de gener de 2015 

ANUNCI de la delegació de comptències al gerent del Consorci Port de Portbou de maig de 2021 feu clic aquí.

1.1.3. Cartes i catàlegs de serveis

El consell de govern aprova anualment el catàleg de serveis que presta el consorci així com les tarifes corresponents.

Per tal de descarregar els serveis i tarifes Consorci Port de Portbou feu clic aquí.

Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 24 d’octubre de 2014

1.1.4.Catàleg de procediments 

Presentem el decret 206/2001 d'aprovació del Reglament de Policia Portuària.

Per tal de desacarregar el reglament feu clic aquí.

Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 1 d’agost de 2001