1. Organització

1.1 Estructura Organitzativa i de funcionament

1.1.1. Organigrames.

 • Presentem l'organigrama del Consorci Port de Portbou aprovat pel consell de govern i d'acord amb els estatuts de l'entitat.
 • Per dedacarregar feu clic aquí.

1.1.3. Acords de creació i funcionament.

 • Presentem els Estatuts 3520/2001 del Consorci Port de Portbou que regulen el seu funcionament, i les posteriors modificacions del 2015.
 • Per descarregar els Estatuts de 2001 feu clic aquí.
 • Per descarregar les mofificacions dels Estatuts del 2015 feu clic aquí.

1.1.6. Cartes i catàlegs de serveis

 • El consell de govern aprova anualment el catàleg de serveis que presta el consorci així com les tarifes corresponents.
 • Per tal de descarregar els serveis i tarifes Consorci Port de Portbou feu clic aquí.

1.1.7.Catàleg de procediments 

 • Presentem el decret 206/2001 d'aprovació del Reglament de Policia Portuària.
 • Per tal de desacrregar el regalment feu clic aquí.

1.2. Alts càrrecs i directius

1.2.1. Relació d'alts càrrecs i directius.

1.2.2. Incompatibilitats.

1.2.3. Activitats, béns i interessos.

1.2.4. Retribucions, indemnitzacions i dietes.

 • No aplica retribucions ni indemnitzacions per alts carrecs.
 • No es cobren Dietes per assistència Junta Directiva.

1.2.5. Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Genaralitat de Catalunya.

 • Per tal de consultar el codi feu clic aquí.

1.3. Empleats públics.

1.3.4. Relació de llocs de treball del sector públic.

 • El consorci Port de Portbou disposa de quatre treballadors.
 • Per tal de descarregar l'annex de personal feu clic aquí.

1.3.5. Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb.

1.3.6. Retribucions, indemnitzacions i dietes.

 • Adjuntem el total de les retribucions dels empleats públics del consorci Port de Portbou: 80.101,66 euros.

1.4. Convocatòries: accés i resolució.

1.4.2. Convocatòries personal laboral.

1.4.3. Convocatòries de col·lectius específics.

1.4.4. Formació per a promoció.

1.5. Representació Sindical

1.5.1. Nombre d'alliberats sindicals.

1.5.2. Cost dels alliberats sindicals.