Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini portdeportbou.gencat.cat pertanyen a Consorci Port de Portbou, amb domicili a Pg. de la Sardana s/n, de Portbou (17497), tel. 972 39 07 12. El CIF de Consorci Port de Portbou és Q1700168F

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Consorci Port de Portbou o de terceres persones amb qui el Consorci Port de Portbou ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web.

 

El Consorci Port de Portbou difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. El Consorci Port de Portbou adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa del Consorci Port de Portbou.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Consorci Port de Portbou no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a portdeportbou.gencat.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Consorci Port de Portbou no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Consorci Port de Portbou declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web.

La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Consorci Port de Portbou no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Consorci Port de Portbou.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Consorci Port de Portbou informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web seran enregistrades al fitxer d’Usuaris i seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Consorci Port de Portbou per aquest mitjà.

Únicament s’incorporaran als fitxers de Consorci Port de Portbou amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit al Consorci Port de Portbou, Passeig de la Sardana nº 11, 17497 Portbou, Girona o inclús mitjançant correu electrònic a l’adreça info@portdeportbou.cat.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB PORTDEPORTBOU.GENCAT.CAT

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.